Logo Jhair seum - เซรั่มปลูกผม ปลูกคิ้ว ปลูกหนวด ปลูกเครา
Jhair premium concentrate serum 30ml - เซรั่มปลูกผม ลดผมร่วง ผมบาง หัวล้าน เร่งผมยาวเร็ว
Logo Jhair seum - เซรั่มปลูกผม ปลูกคิ้ว ปลูกหนวด ปลูกเครา
Jhair premium concentrate serum 30ml - เซรั่มปลูกผม ลดผมร่วง ผมบาง หัวล้าน เร่งผมยาวเร็ว

ผลิตภัณฑ์ เจแฮร์ เซรั่ม ถูกออกแบบ ภายใต้คอนเซป “Block Boost Black”

Block ลดการหลุดร่วงของเส้นผม ด้วยสารสกัดจากข้าวสังข์หยด ที่มีฤทธิ์ในการต่อต้าน 5-alpha reductase ที่ส่งผลให้เกิด DHT ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมมีขนาดเล็กลงจนหลุดร่วง

Boost การกระตุ้นผมเกิดใหม่ ด้วยสารสกัดจากรากหม่อน ซึ่งเป็นงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้เส้นผมใหม่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

Black ด้วยสารสกัดจากเห็ดหลินจือ เป็นสารในกลุ่มกรดอะมิโน ช่วยทำให้ผมนุ่มสวยไม่ชี้ฟู และยังยับยั้งการหลั่งไขมันบนหนังศรีษะ นอกจากนี้ผมใหม่ยังดกดำได้อีกด้วย

บริษัท นัมเบอร์วัน888 จำกัด - บริษัทหลักในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Jhair
บริษัท นัมเบอร์วัน888 จำกัด - บริษัทหลักในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม Jhair
คุณกัญกาณิษฐ์ วงษ์ธาศิริ (คุณน้ำหวาน) ผู้บริหารบริษัท นัมเบอร์วัน888 จำกัด บริษัทหลักในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม JHAIR

จุดเริ่มต้นของเจแฮร์

บริษัท นัมเบอร์วัน 888 จำกัด เริ่มต้น จาก น.ส.กันต์กนิษฐ์ สระทองอ้อย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น น.ส.กัญกาณิษฐ์ วงษ์ธาศิริ (คุณน้ำหวาน) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าภายใต้บริษัทฯ ให้เป็นที่หนึ่งในทุกด้าน

ปี 2018 จึงเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า JHair ซึ่ง “J” นั้นมาจาก “ความจริงใจ” ที่ผู้บริหารตั้งใจจะส่งมอบสินค้าที่ดีเยี่ยมทั้งในเชิงความรู้สึก ผลลัพธ์ และคุณภาพ นอกจากนี้ตัว “J” ยังเป็นพยัญชนะตัวที่ 10 ผลรวมในเชิงตัวเลขจะเท่ากับ 1 ซึ่งหมายถึงความหมายที่ตรงกับตัวบริษัทฯ โดยผ่านการเล่าเรื่องผ่าน “Brand Ambassador”

ปี 2020 อีกก้าวของการเติบโต ด้วยประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่อยู่ในตลาดเส้นผม ทางบริษัทได้เก็บทุกคำติชม มาพัฒนาสินค้า ตัวใหม่ “Jhair Premium Concentrate Serum” ซึ่งจะช่วยให้รู้สึกถึงผมหลุดล่วงลดลง บำรุงอย่างล้ำลึกและ ทรงประสิทธิภาพมากกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังเป็นการเปลี่ยน “Brand Ambassador” เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการป้องกัน ก่อนการรักษา

ปี 2023 ทางบริษัทฯ จะก้าวไปสู่ตลาด AEC และ ตลาดโลกต่อไป

จุดเริ่มต้นของเจแฮร์

บริษัท นัมเบอร์วัน 888 จำกัด เริ่มต้น จาก น.ส.กันต์กนิษฐ์ สระทองอ้อย ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น น.ส.กัญกาณิษฐ์ วงษ์ธาศิริ (คุณน้ำหวาน) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าภายใต้บริษัทฯ ให้เป็นที่หนึ่งในทุกด้าน

ปี 2018 จึงเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า JHair ซึ่ง “J” นั้นมาจาก “ความจริงใจ” ที่ผู้บริหารตั้งใจจะส่งมอบสินค้าที่ดีเยี่ยมทั้งในเชิงความรู้สึก ผลลัพธ์ และคุณภาพ นอกจากนี้ตัว “J” ยังเป็นพยัญชนะตัวที่ 10 ผลรวมในเชิงตัวเลขจะเท่ากับ 1 ซึ่งหมายถึงความหมายที่ตรงกับตัวบริษัทฯ โดยผ่านการเล่าเรื่องผ่าน “Brand Ambassador”

ปี 2020 อีกก้าวของการเติบโต ด้วยประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่อยู่ในตลาดเส้นผม ทางบริษัทได้เก็บทุกคำติชม มาพัฒนาสินค้า ตัวใหม่ “Jhair Premium Concentrate Serum” ซึ่งจะช่วยให้รู้สึกถึงผมหลุดล่วงลดลง บำรุงอย่างล้ำลึกและ ทรงประสิทธิภาพมากกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังเป็นการเปลี่ยน “Brand Ambassador” เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการป้องกัน ก่อนการรักษา

ปี 2022 ทางบริษัทฯ จะก้าวไปสู่ตลาด AEC และ ตลาดโลกต่อไป

แนวคิดเจแฮร์

ผลิตภัณฑ์เจแฮร์ เซรั่มปลูกผม ถูกออกแบบ ภายใต้คอนเซป “Block Boost Black”

Block ลดการหลุดร่วงของเส้นผม ด้วยสารสกัดจากข้าวสังข์หยด ที่มีฤทธิ์ในการต่อต้าน 5-alpha reductase ที่ส่งผลให้เกิด DHT ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมมีขนาดเล็กลงจนหลุดร่วงและหายไป

Boost การกระตุ้นผมเกิดใหม่ ด้วยสารสกัดจากรากหม่อน ซึ่งเป็นงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้เส้นผมใหม่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

Black ด้วยสารสกัดจากเห็ดหลินจือ เป็นสารในกลุ่มกรดอะมิโน ช่วยทำให้ผมนุ่มสวยไม่ชี้ฟู และยังยับยั้งการหลั่งไขมันบนหนังศรีษะ นอกจากนี้ผมใหม่ยังดกดำได้อีกด้วย

แนวคิดเจแฮร์

ผลิตภัณฑ์เจแฮร์ เซรั่มปลูกผม ถูกออกแบบ ภายใต้คอนเซป “Block Boost Black”

Block ลดการหลุดร่วงของเส้นผม ด้วยสารสกัดจากข้าวสังข์หยด ที่มีฤทธิ์ในการต่อต้าน 5-alpha reductase ที่ส่งผลให้เกิด DHT ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมมีขนาดเล็กลงจนหลุดร่วงและหายไป

Boost การกระตุ้นผมเกิดใหม่ ด้วยสารสกัดจากรากหม่อน ซึ่งเป็นงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้เส้นผมใหม่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

Black ด้วยสารสกัดจากเห็ดหลินจือ เป็นสารในกลุ่มกรดอะมิโน ช่วยทำให้ผมนุ่มสวยไม่ชี้ฟู และยังยับยั้งการหลั่งไขมันบนหนังศรีษะ นอกจากนี้ผมใหม่ยังดกดำได้อีกด้วย

Jhair premium concentrate serum 30ml - เซรั่มปลูกผม ลดผมร่วง ผมบาง หัวล้าน เร่งผมยาวเร็ว
Jhair premium concentrate serum 30ml - เซรั่มปลูกผม ลดผมร่วง ผมบาง หัวล้าน เร่งผมยาวเร็ว

แนวคิดเจแฮร์

ผลิตภัณฑ์เจแฮร์ เซรั่มปลูกผม ถูกออกแบบ ภายใต้คอนเซป “Block Boost Black”

Block ลดการหลุดร่วงของเส้นผม ด้วยสารสกัดจากข้าวสังข์หยด ที่มีฤทธิ์ในการต่อต้าน 5-alpha reductase ที่ส่งผลให้เกิด DHT ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมมีขนาดเล็กลงจนหลุดร่วงและหายไป

Boost การกระตุ้นผมเกิดใหม่ ด้วยสารสกัดจากรากหม่อน ซึ่งเป็นงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้เส้นผมใหม่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

Black ด้วยสารสกัดจากเห็ดหลินจือ เป็นสารในกลุ่มกรดอะมิโน ช่วยทำให้ผมนุ่มสวยไม่ชี้ฟู และยังยับยั้งการหลั่งไขมันบนหนังศรีษะ นอกจากนี้ผมใหม่ยังดกดำได้อีกด้วย

สารสกัด Jhair premium concentrate serum 30ml - เซรั่มปลูกผม ลดผมร่วง ผมบาง หัวล้าน เร่งผมยาวเร็ว
5 YEAR Anniversary Presented by J HAIR

5 ปีของผลิตภัณฑ์ J HAIR

“มากกว่าคำว่า ขอบคุณ คือคำว่า ผูกพัน” โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา JHAIR ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่อยู่คู่คนไทยด้วยสารสกัดสุดพรีเมียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ และยังมีสารสกัดที่นำมาจากสินค้าเกษตรกรรมของคนไทย ทำให้ JHAIR เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายคน มั่นใจ ไว้ใจ ให้เจแฮร์แก้ปัญหาเส้นผม และหนังศีรษะ

5 YEAR Anniversary Presented by J HAIR

5 ปีของผลิตภัณฑ์ J HAIR

“มากกว่าคำว่า ขอบคุณ คือคำว่า ผูกพัน” โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา JHAIR ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่อยู่คู่คนไทยด้วยสารสกัดสุดพรีเมียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ และยังมีสารสกัดที่นำมาจากสินค้าเกษตรกรรมของคนไทย ทำให้ JHAIR เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายคน มั่นใจ ไว้ใจ ให้เจแฮร์แก้ปัญหาเส้นผม และหนังศีรษะ
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Scroll to Top
    Scroll to Top